درباره فرماندار

فرماندار: دکتر جمال خسروی

دکتری جامعه شناسی فرهنگی، استادیار گروه جامعه شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بوکان

 

*****  سوابق تحصیلی  اجرایی *****

 

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دکتری

جامعه شناسی

(فرهنگ)

دانشگاه تهران

31/6/84

18/4/1390

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

31/6/78

14/5/1381

کارشناسی

آموزش زبان انگلیسی

(کارشناسی)

دانشگاه تربیت معلم تهران

31/6/1/72

31/6/1376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق اجرایی:

ردیف

سمت

سال

1

رئیس دانشگاه پیام نور بوکان

1392 تا 1378

2

فرماندار شهرستان بوکان

1393

3

عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

1390

4

عضو هیات اجرایی جذب مدرسین مدعو دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

1389

5

عضو کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید شهرستان بوکان

1391

6

عضو کمیته داوری همایش کار آفرینی و نقش آن در توسعه ملی و منطقه ای دانشگاه آزاد سنندج

1390

7

رئیس هیأت اجرایی اولین همایش علمی استانی آموزش، ادبیات، مترجمی زبان شناسی و زبان انگلیسی

1387

8

رئیس اجرایی دومین المپیاد ورزشی دانشگاهیان دختر دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

1392

9

عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان جهاد دانشگاهی استان کردستان

1392

10

رئیس شورای ورزش همگانی شهرستان

1393

11

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر

1396

12

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوکان

1394

13

برگزاری کارگاه آموزشی و تمرینی مدیریت بحران

1396

14

رئیس ستاد برگزاری شهرستانی اولین المپیاد ورزشی همگانی

1396

15

برگزاری جشنواره برپایی نمایشگاه کارگاه آموزشی مبارزه با مواد مخدر

1394

16

رئیس کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان بوکان

1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر نامه ها

ردیف

تقدیرنامه

از طرف

سال

1

کسب رتبه برتر شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سطح استان آذربایجان غربی

وزیر کشور آقای عبدالرحمان فضلی

1393

2

کسب رتبه برتر استان در برگزاری قانونمند و سالم انتخابات در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

استاندار

1396

3

رتبه برتر ارزیابی عملکرد فرمانداران در سطح استان آذربایجان غربی

استاندار

1395

4

توسعه مشارکت و بهره گیری از تمامی ظرفیت های محلی در راستای شورای آموزش و پرورش

معاون وزیر آموزش و پرورش

1395

5

کسب رتبه برتر استانی در جذب            بی سوادان به کلاس های سوادآموزی

استاندار

1395

6

کسب رتبه برتر در پیشبرد اهداف کمی و کیفی شورای هماهنگی مدیریت بحران

استاندار

1394

7

کسب رتبه برتر در صیانت از حقوق شهروندی و فعالیت های ستاد صیانت در استان آذربایجان غربی

استاندار

1395

8

پیشبرد سیاست ها و برنامه های پدافند غیرعامل استان آذربایجان غربی

استاندار

1394

9

کسب رتبه برتر استان در برگزاری قانونمند و سالم انتخابات در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر و روستا

استاندار

1394

10

کسب رتبه برتر استان در جذب اعتبارات و تسهیلات کارآفرینی و سرمایه گذاری در کارگروه سرمایه گذاری شهرستان

استاندار

1396