ابلاغ تعطیلی ادارات آذربایجان غربی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه

ابلاغ تعطیلی ادارات آذربایجان غربی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه

ابلاغ تعطیلی ادارات آذربایجان غربی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه

خبازی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی:

براساس مصوبه ۱۴۰۰.۰۴.۱۶ هیات محترم وزیران و با عنایت به تداوم شرایط جوی و افزایش دمای هوا در اکثر استانها و همچنین ضرورت صرفه جویی و مدیریت مصرف برق، کلیه ادارات استان از تاریخ ابلاغ این نامه در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه سالجاری تعطیل است.

بر اساس تصمیمات متخذه استانداری ساعات فعالیت ادارات تا پایان تیرماه از ساعت ۶.۳۰ صبح لغایت ۱۳.۳۰ می باشد.

 ضروری است در این بازه زمانی، کاهش مصرف انرژی، تنظیم دمای سیستم های سرمایشی برای حداقل مصرف انرژی و خاموشی آنها بعد از ساعات اداری مورد تاکید قرار گیرد.

@Farmandaribukan1