دیدار خسروپور سرپرست فرمانداری با مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب

دیدار جناب آقای «فیض حسینی» مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب و هیات همراه با «خسروپور» سرپرست فرمانداری در روز شنبه، مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸.

🔸دیدار جناب آقای «فیض حسینی» مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب و هیات همراه با «خسروپور» سرپرست فرمانداری در روز شنبه، مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸.

🔹به گزارش روابط عمومی شهرستان بوکان در این نشست مشکل گاز مایع در شهرستان مطرح و مقرر شد شرکت پخش افزایش سهمیه شهرستان را پیگیری و کمبود را برطرف نماید.

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»