بازدید از کمپ ترک اعتیاد

بازدید از کمپ تازه تاسیس ترک اعتیاد

🔸بازدید از کمپ تازه تاسیس ترک اعتیاد با حضور سرپرست فرمانداری، اعضای شورای تامین و جمعی از مسئولین شهرستانی در روز شنبه، مورخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸.

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»