دیدار مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان بوکان

«محمدپوری» مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان بوکان در محل دفتر فرماندار دیدار و گفتگو نمود.

🔷در این نشست در خصوص وظایف متعدد سازمان بهزیستی و ارتباط مستقیم با اقشار آسیب پذیر جامعه و انواع آسیب های اجتماعی که اغلب از اعتبارات سازمان و مشارکت خیرین میباشد و  همچنین در خصوص رویکرد پیشگیرانه  وکاهش آسیب های اجتماعی با همفکری و اهتمام جمعی مجموعه بحث و تبادل نظر گردید.
اسکندری فرماندار شهرستان بوکان بر مهم بودن وظایف بهزیستی تاکید نمود و عنوان کرد‌؛ نقش خیرین بسیار پر رنگ است و اقدامات سازمان در نوع خود امانتی است در دستان ما و این فرصتی است برای ذخیره و توشه آخرت همه ما، و همچنین از زحمات مجموعه کارکنان بهزیستی تقدیر و تشکر نمودند.

📅 ٢٢ اردیبهشت 1401
@Farmandaribukan