بانک‌ها فردا تعطیل هستند

کلیه واحدهای صنف و ستاد بانک‌ها در روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷ تعطیل است.

💢 بانک‌ها فردا تعطیل هستند

🔹طبق اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها، فردا تمامی بانک‌ها تعطیل هستند.

🔸شورای هماهنگی بانک‌ها :

🔹کلیه واحدهای صنف و ستاد بانک‌ها در روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷ تعطیل است.

@Farmandaribukan1