تعطیلی ادارات و سازمان های دولتی کشور در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه

با تصویب هیات وزیران، با توجه به کمبود برق در هفته جاری و ضرورت تأمین برق مورد نیاز بخش‌های ضروری کشور از جمله بخش خانگی، ادارات و سازمان های دولتی در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد ماه، در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.

🔻در جلسه چهارشنبه هیات دولت تصویب شد؛

🔹تعطیلی ادارات و سازمان های دولتی کشور در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه

🔹تفویض اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، نفت و صنعت ،معدن و تجارت تا پایان دولت دوازدهم

🔹تصویب آیین نامه اجرایی کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت

🔹اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای مدیریت خشکسالی

🔹با تصویب هیات وزیران، با توجه به کمبود برق در هفته جاری و ضرورت تأمین برق مورد نیاز بخش‌های ضروری کشور از جمله بخش خانگی، ادارات و سازمان های دولتی در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد ماه، در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.

https://dolat.ir/detail/366890

@dolat12_pad
@westag
@Farmandaribukan1