برگزاری نشست تخصصی در حوزه آب و فاضلاب شهری

پس از بازدید مدیر کل آبفای استان از شهرستان با حضور خسروپور سرپرست فرمانداری و مسئولین شهرستان تصمیماتی در حوزه آبفای شهری و روستایی اتخاذ گردید.

 برگزاری نشست تخصصی در حوزه آب و فاضلاب شهری

شایان ذکر است پساز بازدید مدیر کل آبفای استان از شهرستان با حضور خسروپور سرپرست فرمانداری و مسئولین شهرستان تصمیماتی در این حوزه به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱_ایستگاه پمپاژ شهرک گلستان و ستاد اجرائی ظرف سه ماه به اتمام برسد و مشکل فاضلاب منطقه شهرک گلستان و ستاد اجرائی برطرف گردد.

۲_خط انتقال آب مخزن ۲۰۰۰مترمکعبی نعل شکن ظرف ۴۵روز به اتمام برسد و مشکل افت فشار و کیفیت آب شرب در مناطق پایین دست از جمله شهرک فرهنگیان و محله مسجد نور برطرف گردد.

۳_مطالعات ژئوفیزیکی روستاهای منطقه گورک در جهت مکانیابی منابع آب پایدار در اسرع وقت شروع گردد.

۴_ مطالعات ارتقا سیستم تصفیه خانه بوکان بصورت جدی دنبال گردد و مطالعات فاضلاب روستاهای حریم شهر بوکان در دستور کار آبفا قرار گیرد.

۵_ مشکل شبکه فاضلاب منطقه هواشناسی با اجرای خط انتقال در مناطق پایین دست در برنامه کاری آبفا قرار گیرد. ۶_احداث مخازن آب شرب در روستاهای بوکان و مناطق شهری با توجه‌ به‌ کمبود ۲۵۰۰۰مترمکعب با اولویت در دستور کار آبفا قرار گیرد.