دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری اجرای پروژه مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوکان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در راستای اجرای پروژه‌ها و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش مشارکت عمومی-خصوصی در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق، شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی در نظر دارد پروژه‌ مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی #بوکان را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

فراخوان عمومی؛

دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری اجرای پروژه مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوکان

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در راستای اجرای پروژه‌ها و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش مشارکت عمومی-خصوصی در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق، شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی در نظر دارد پروژه‌ مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی #بوکان را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

🔹لذا شرکت‌های صاحب صلاحیت در حوزه آب و فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری و اجرا و بهره‌برداری پروژه به معاونت فنی شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی مراجعه نمایند.

#فراخوان
#شهرک_صنعتی
#سرمایه‌گذاری

@Farmandaribukan1