🔵 بازدید سرزده فرماندار شهرستان بوکان با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و کارشناسان مربوطه از بخش های مختلف بیمارستان بوکان

🔵 بازدید سرزده فرماندار شهرستان بوکان با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و کارشناسان مربوطه از بخش های اورژانس، CCU، مراقبت های ویژه، دیالیز، آزمایشگاه و سایر بخش های دیگر بیمارستان شهید قلی پور/ سه شنبه شب ۱۱ دیماه ۹۷

🔵 بازدید سرزده فرماندار شهرستان بوکان با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و کارشناسان مربوطه از بخش های اورژانس، CCU، مراقبت های ویژه، دیالیز، آزمایشگاه و سایر بخش های دیگر بیمارستان شهید قلی پور/ سه شنبه شب ۱۱ دیماه ۹۷