🔵 برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بوکان

🔵 برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بوکان با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و با حضور روسا وکارشناسان ادارات و بانک ها تشکیل شد.

🔵 برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بوکان با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و با حضور روسا وکارشناسان ادارات و بانک ها تشکیل شد. 🔶 در این جلسه خسروپور بر ضرورت تعین تکلیف طرح های باقیمانده در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: باید همه طرحهای ارسالی به بانک ها تا جلسه آتی تعین تکلیف شوند. 🔶 وی در ادامه بر استفاده از ظرفیت مجتمع سریل آباد در برنامه آتی کارگروه تاکید کرد و گفت: این مجتمع با توجه‌به مساحت ۳۶هکتاری ظرفیت خوبی برای اشتغال زائی در زمینه کشت های گلخانه ای‌و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است چرا که همه زیرساختهای آن از جمله آب ،برق و گاز فراهم است. 🔶 وی در ادامه گفت پرونده متقاضیان برای احداث بازارچه در شهر سیمینه به تعداد ۴۰نفر تکمیل شده و شورا و شهرداری هرچه سریعتر مکان اجرای بازارچه را مشخص و عملیات آن را آغاز کنند. 🔶خسروپور به توسعه کشت گیاهان داروئی در منطقه با توجه به پتانسیل های لازم اشاره کرد و افزود: با توجه به اشباع طرح های دام و طیور طبق اعلام وزارت خانه متقاضیان به سمت طرح های جدید سوق داده شوند. 🔶وی همچنین از صندوق کارآفرینی امید به خاطر جذب ۲۹۰در صد از اعتبارات تخصیص یافته استانی تشکرد کرد و از بانک توسعه تعاون خواست که وضعیت متقاضیان را تعین تکلیف کند. 🔶در ادامه جلسه بعد از بحث و تبادل نظر اعضا با تعدادی از طرحها از جمله کاشت گیاهان داروئی ،آجر پزی و تولید پوشاک و طرحهای بوم گردی موافقت شد و مقرر شد اعتبارات جدید در سال ۹۷به طرحهای باقیمانده در سیستم بانکی تخصیص یابد و تا جلسه آتی وضعیت احداث بازارچه در شهر سیمینه مشخص شود همچنین در اسرع وقت جلسه ای برای نحوه سرمایه گذاری در مجتمع سریل آباد با حضور مقامات استانی برگزار شود و برای احداث فاز ۲شهرک صنعتی برنامه ریزی لازم صورت گیرد.