🔵 جلسه تعین تکلیف مجتمع گلخانه ای سریل آباد

🔵 جلسه تعین تکلیف مجتمع گلخانه ای سریل آباد 🔶 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه تعین تکلیف مجتمع گلخانه ای سریل آباد با ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و با حضور مهندس جفائی مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی استان و روسا و کارشناسان ادارات مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد.

🔵 جلسه تعین تکلیف مجتمع گلخانه ای سریل آباد 🔶 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه تعین تکلیف مجتمع گلخانه ای سریل آباد با ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و با حضور مهندس جفائی مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی استان و روسا و کارشناسان ادارات مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد. 🔶در این جلسه بعد از بحث و بررسی مقرر شد با انجام فراخوان زمین های این شهرک بصورت ملکی و در قالب قطعات پنج هزار متری ،یک هکتاری و یا بصورت کامل در اختیار متقاضیان ترجیحاً مهندسین بخش کشاورزی‌ قرار گیرد. 🔶شایان ذکر است برای متقاضیان تسهیلات لازم هم در نظر گرفته شده و در صورت راه اندازی برای بیش از دویست نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.