سهم ۵۱ درصدی دورهمی‌های خانوادگی در ابتلا به کرونا

براساس تحقیقات انجام شده، سهم دورهمی‌های خانوادگی از ابتلا به ویروس کرونا نزدیک به ۵۱ درصد است.

🔻سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد:

🔹سهم ۵۱ درصدی دورهمی‌های خانوادگی در ابتلا به کرونا

🔹براساس تحقیقات انجام شده، سهم دورهمی‌های خانوادگی از ابتلا به ویروس کرونا نزدیک به ۵۱ درصد است.

🔹تحقیقات محیطی در چند دانشگاه علوم پزشکی از جمله شیراز و شهید بهشتی انجام شده است. تحقیقات مشابهی نیز در دنیا انجام شده که نشان می‌دهد سهم دورهمی‌های خانوادگی از ابتلا به ویروس کرونا، بیش از ۵۰ درصد و نزدیک به ۵۱ درصد است.

 🔹اگر به نمودار اپیدمیولوژی کووید ۱۹ در کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که استان‌های جنوبی در تابستان پیک بلند کرونا را داشتند که به دلیل گرمای هوا و حضور در منازل و روشن شدن کولرها بود.

🔹سهم انتقال بیماری در فضاهای بسته بسیار زیاد است. این بیماری ارتباط بسیار زیادی با تهویه دارد و روز به روز اهمیت این موضوع بیشتر مشخص می‌شود. علت شیوع بالای این ویروس در حمل و نقل عمومی نیز به دلیل فضای بسته است.

🔹 تجمعاتی که در بسیاری از کشورها با حضور بیش از تعدادی از افراد ممنوع می‌شود نیز به همین دلیل بوده و در نتیجه این موضوع ثابت شده است.

@Farmandaribukan1