سالروز آزادسازی خرمشهر

سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی‌باد

🔸 سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی‌باد

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»