🛑اطلاعیه مهم مالیاتی

 

به اطلاع عموم هم استانیهای عزیز میرساند  برای هر دستگاه پوز (کارتخوان )  یک پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد  و مسئولیت پرداخت مالیات برعهده صاحب حساب آن کارتخوان خواهد بود

فلذا ضرورت  دارد کلیه هموطنان برای جلوگیری از  سوء استفاده از نام و هویت آنها،  با مراجعه  به آدرس اینترنتی  my.tax.gov.ir  هر گونه کارتخوان که متعلق به آنها نیست غیر فعال نمایند

⛔️عواقب غیر فعال سازی  کارتخوانهای   شما که در اختیار دیگران قرار دارد:
1-بدهی مالیاتی به نام شما ثبت خواهد شد
2-ممکن است از طریق عملیات اجرایی اموال و حسابهای بانکی و یارانه ای شما  توقیف گردد
3- اگر حساب بانکی  و کارتخوان خود را در اختیار دیگران قرار دهید مرتکب جرم فرار مالیاتی شده اید که مجازات این جرم ، حبس تعزیری  از 6 ماه  تا دو سال  میباشد


اداره امورمالیاتی بوکان