برگزاری جلسه در خصوص رفع معارضین کنار گذر بوکان

برگزاری جلسه در خصوص رفع معارضین کنار گذر بوکان با ریاست "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شرکت ساخت و توسعه، روسای ادارات راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری/ روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ۹۸

 برگزاری جلسه در خصوص رفع معارضین کنار گذر بوکان با ریاست "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شرکت ساخت و توسعه، روسای ادارات راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری/ روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ۹۸

شایان ذکر است در این جلسه مصوب شد جایگاه پمپ بنزین جاده سد که در مسیر تقاطع غیر همسطح قرار دارد توسط وزارت راه و شهرسازی ارزیابی و خسارت جابجائی این جایگاه پرداخت شود.

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan