شهروند بوکانی کوزه‌های هزاره اول قبل از میلاد را تحویل میراث فرهنگی داد

شهروند بوکانی کوزه‌های هزاره اول قبل از میلاد را تحویل میراث فرهنگی داد

شهروند بوکانی کوزه‌های هزاره اول قبل از میلاد را تحویل میراث فرهنگی داد

🔹️به دنبال آغاز ساخت موزه باستانی بوکان و درخواست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بوکان از دلسوزان و حامیان میراث فرهنگی برای اهدای آثار باستانی جهت رونمایی ونگهداری در موزه در حال ساخت بوکان ، امروز یک شهروند بوکانی دو عدد کوزه سفالی با قدمت تاریخی هزاره اول ق.م را  به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بوکان اهدا کرد.

@Farmandaribukan | فرمانداری بوکان