قدس

روز جهانی قدس گرامی باد

🔹 روز جهانی قدس گرامی‌باد

🔸«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»