🔵 آئین گرامیداشت ۹ دی با حضور امامان جماعت بوکان و شاهیندژ، فرماندار شهرستان بوکان، اعضای شورای تامین، مسئولین ادارات و مردم انقلابی بوکان

🔵 آئین گرامیداشت ۹ دی با حضور امامان جماعت بوکان و شاهیندژ، فرماندار شهرستان بوکان، اعضای شورای تامین، مسئولین ادارات و مردم انقلابی بوکان در محل سالن سیمرغ روز یکشنبه ۹ دیماه ۹۷ برگزار گردید.

🔵 آئین گرامیداشت ۹ دی با حضور امامان جماعت بوکان و شاهیندژ، فرماندار شهرستان بوکان، اعضای شورای تامین، مسئولین ادارات و مردم انقلابی بوکان در محل سالن سیمرغ روز یکشنبه ۹ دیماه ۹۷ برگزار گردید.