الزامات بهداشتی در کارگاه های قالیبافی
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در کارگاه های قالیبافی
  • پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:01
الزامات بهداشتی در شهرکهای صنعتی
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در شهرک های صنعتی
  • پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
الزامات بهداشتی در بخش کشاورزی
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در بخش کشاورزی
  • پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:59
الزامات بهداشتی در جایگاه های سوخت
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در جایگاه‌های سوخت
  • پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:57
الزامات بهداشتی در معادن
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در معادن
  • پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:56
الزامات بهداشتی در صنایع و کارگاه‌ها
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در صنایع و کارگاه‌ها
  • پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
الزامات بهداشتی در پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز،
  • پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:54
ابلاغ محدوده اثر ملی مقبره سردار بوکان
«ابلاغ نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به اثر ملی فرهنگی، تاریخی (مقبره سردار بوکان)»
  • پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:52
توزیع ۳۰۰۰ بسته معیشتی
«توزیع ۳۰۰۰ بسته معیشتی طی دو مرحله در بین اقشار آسیب‌پذیر شهرستان بوکان»
  • پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:51
آخرین آمار مبتلایان
آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در شهرستان بوکان:
  • چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 08:00
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15