استقرار کابین ضدعفونی در ورودی شهر بوکان (محور سقز)
استقرار کابین ضدعفونی در ورودی شهر بوکان (محور سقز)
  • چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 09:35
برگزاری پانزدهمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت کرونا
«برگزاری پانزدهمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی و حضور سرپرست فرمانداری در این جلسه بصورت ویدئو کنفرانس»
  • چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 09:34
عملیات سپاه پاسداران جهت ضدعفونی و گندزدایی
«برگزاری جلسه هماهنگی مانور سپاه پاسداران جهت ضدعفونی و گندزدایی سطح شهر و روستاهای شهرستان بوکان»
  • چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 09:33
ادارات و دستگاه های اجرایی با کمتر از ۱۰ درصد نیروهای اداری تا ۱۵ فروردین فعالیت می کنند
ادارات و دستگاه های اجرایی با کمتر از ۱۰ درصد نیروهای اداری تا ۱۵ فروردین فعالیت می کنند
  • چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 09:31
«تقدیر و تشکر از اصناف و بازاریان به جهت تعطیلی بازار»
«تقدیر و تشکر از اصناف و بازاریان به جهت تعطیلی بازار»
  • چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 09:28
کارنامه درخشان مردم
با در خانه ماندن بر "ویروس کرونا" غلبه خواهیم کرد.
  • چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 09:26
صوبات ستاد پیشگیری از بیماری کرونا به منظور کاهش ترددها و مراجعات اداری
صوبات ستاد پیشگیری از بیماری کرونا به منظور کاهش ترددها و مراجعات اداری
  • چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 09:23
«توزیع مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک در بین نانوایی‌های سطح شهر بوکان»
«توزیع مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک در بین نانوایی‌های سطح شهر بوکان»
  • چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 09:23
ایران بر قله بهبود کرونا
ایران بر قله بهبود کرونا
  • چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 09:16
برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
«برگزاری اولین جلسه ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۹»
  • چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 09:15