بازدید از عملیات احداث بلوار ۶۰ متری منطقه هواشناسی
«بازدید از عملیات احداث بلوار ۶۰ متری منطقه هواشناسی»
  • سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 ساعت 14:30
بازدید از محل احداث پست ۴۰۰ کیلوولت بوکان
«بازدید از محل احداث پست ۴۰۰ کیلوولت بوکان»
  • سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 ساعت 14:29
نماز
برای هر چیز چهره‌ای است و چهره دین شما نماز است، مباد کسی چهره دینش را خراپ نماید.
  • سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 ساعت 11:39
نماز
نماز اول وقت
  • سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 ساعت 11:35
الزامات بهداشتی فروشگاه‌های عرضه مواد پروتئینی
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در فروشگاه‌های عرضه مواد پروتئینی
  • دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 ساعت 09:44
الزامات بهداشتی سوپرمارکت‌ها و خواروبار فروشی‌ها
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در سوپرمارکت‌ها و خواروبار فروشی‌ها
  • دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 ساعت 09:43
الزامات بهداشتی کیوسک مواد غذایی
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در کیوسک مواد غذایی
  • دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 ساعت 09:41
الزامات بهداشتی مراکز تهیه غذای بیرون‌بر
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در مراکز تهیه انواع نان، مراکز تهیه غذای بیرون‌بر
  • دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 ساعت 09:39
الزامات بهداشتی مراکز تهیه انواع نان
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در مراکز تهیه انواع نان
  • دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 ساعت 09:38
الزامات بهداشتی
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
  • دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 ساعت 09:16