برگزاری جلسه تصمیم‌گیری درخصوص جابجایی مکان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
برگزاری جلسه تصمیم‌گیری درخصوص جابجایی مکان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  • چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 10:00
روز جهانی کودک گرامی‌باد
دنیا با لبخند کودکان زیباست
  • چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 07:55
بازدید
بازدید مسئولین شهرستان بوکان از روستاهای بخش مرکزی (روستای سلامت)
بازدید مسئولین شهرستان بوکان از روستاهای بخش مرکزی (روستای سلامت)
  • سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 21:00
بازدید
بازدید مسئولین شهرستان بوکان از روستاهای بخش مرکزی (روستای موسی)
بازدید مسئولین شهرستان بوکان از روستاهای بخش مرکزی (روستای موسی)
  • سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 20:30
بازدید
بازدید مسئولین شهرستان بوکان از روستاهای بخش مرکزی (روستای ابراهیم خسار)
بازدید مسئولین شهرستان بوکان از روستاهای بخش مرکزی (روستای ابراهیم خسار)
  • سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 20:00
بازدید
بازدید مسئولین شهرستان بوکان از روستاهای بخش مرکزی (روستای گندمان)
بازدید مسئولین شهرستان بوکان از روستاهای بخش مرکزی (روستای گندمان)
  • سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 19:30
جلسه
برگزاری جلسه با مالکین اراضی واقع در مسیر کنارگذر بوکان و پیچ ملالر
برگزاری جلسه با مالکین اراضی واقع در مسیر کنارگذر بوکان و پیچ ملالر
  • سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 12:30
در جلسه برنامه‌ریزی راه‌اندازی مجدد کارخانه نساجی مطرح شد؛
تعهد مدیرعامل کارخانه نساجی به راه‌اندازی مجدد بخشی از کارخانه با اشتغال حداقل ۵۰ نفر
جلسه کارگروه رفع موانع تولید با موضوع هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت راه اندازی مجدد کارخانه نساجی بوکان
  • سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 12:00
مناسبت
روز ملی روستا و عشایر
15 مهرماه، روز ملی روستا و عشایر گرامی باد
  • سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 07:48
ویدیوکنفرانس
برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه به ریاست استاندار آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی با حضور مهندس «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان و فرمانداران سراسر استان بصورت ویدیوکنفرانس در روز دوشنبه، مورخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.
  • دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 20:30