آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در شهرستان بوکان:
ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان بوکان
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:33
بازدید از کارخانه قند تنها بوکان
بازدید از کارخانه قند تنها بوکان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:32
بازدید از کارخانه قند شیرکو بوکان
بازدید از کارخانه قند شیرکو بوکان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:29
بازدید از واحد تولیدی اتاق‌سازی ماهور صنعت
بازدید از واحد تولیدی اتاق‌سازی ماهور صنعت به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:27
بازدید از واحد تولیدی کاردو کارتن بوکان
بازدید از واحد تولیدی کاردو کارتن بوکان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:22
بازدید از کارخانه پلی اتیلن بوکان
بازدید از کارخانه پلی اتیلن بوکان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:20
بازدید از کارخانه آرد ماه منیر بوکان
بازدید از کارخانه آرد ماه منیر بوکان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:18
بازدید از کارخانه تولید ادوات کشاورزی
بازدید از کارخانه تولید ادوات کشاورزی سازه کشت کاوه بوکان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:14
بازدید به مناسبت روز جهانی کارگر
«بازدید از واحدهای تولیدی صنعتی شهرستان بوکان به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کار و کارگر»
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:10
گرامیداشت هفته معلم
«برگزاری مراسم گرامیداشت هفته معلم و تجلیل از معلمان شاخص و برتر شهرستان بوکان»
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:08