سفر محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی به شهرستان بوکان

سفر محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی به شهرستان بوکان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، «محمدمهدی شهریاری» استاندار آذربایجان غربی در روز پنج شنبه، مورخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹ به شهرستان بوکان سفر می کند و طی این سفر چند طرح شاخص عمرانی، خدماتی، اقتصادی، کشاورزی شهرستان کلنگ‌زنی و به بهره برداری خواهند رسید.

سفر محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی به شهرستان بوکان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، «محمدمهدی شهریاری» استاندار آذربایجان غربی در روز پنج شنبه، مورخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹ به شهرستان بوکان سفر می کند و طی این سفر چند طرح شاخص عمرانی، خدماتی، اقتصادی، کشاورزی شهرستان کلنگ‌زنی و به بهره برداری خواهند رسید.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan

🌐 www.bookan-ag.ir