تایید صحت برگزاری انتخابات

تایید صحت برگزاری  انتخابات
«تایید صحت برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه بوکان توسط هیات اجرایی»

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه بوکان با حضور «خسروپور» سرپرست فرمانداری و رئیس هیات اجرایی، اعضای هیأت نظارت و هیات اجرایی انتخابات در روز سه شنبه، مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ برای رسیدگی به شکایات واصله راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری بوکان تشکیل گردید و با توجه به اینکه در مهلت قانونی هیچ گونه شکایتی به چگونگی برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه دریافت نگردیده بود و انتخابات نیز براساس قانون و مقررات انجام شده است، بنابراین صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه بوکان مورد تایید هیات اجرایی قرار گرفت.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»