🔵 برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بوکان

🔵 برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بوکان
🔵 برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان با ریاست سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور شهردار بوکان، روسای ادارات و جمعی از نمایندگان و مدیران واحد های تولیدی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

🔵 برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان با ریاست سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور شهردار بوکان، روسای ادارات و جمعی از نمایندگان و مدیران واحد های تولیدی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. 🔶 در این جلسه مشکلات چهار واحد تولیدی ۱_کشتارگاه صنعتی مرغ بوکان ۲_تولید تجهیزات پزشکی ۳_واحد پلی اتیلن ۴_تولید ابزار فلزی خدادادی بررسی و تصمیمات لازم در خصوص رفع‌ مسائل و مشکلات این واحدها اتخاذ شد.