سخنگوی دولت از اقدامات استانداری آذربایجان غربی در هفته دولت قدردانی کرد

سخنگوی دولت از اقدامات استانداری آذربایجان غربی در هفته دولت قدردانی کرد
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت با توجه به گزارش عملکردی هفته دولت از محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی، مدیران و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی به جهت عملکرد موفق در سه شاخص قدردانی کرد.

سخنگوی دولت از اقدامات استانداری آذربایجان غربی در هفته دولت قدردانی کرد

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت با توجه به گزارش عملکردی هفته دولت از محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی، مدیران و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی به جهت عملکرد موفق در سه شاخص قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ گزارش عملکرد استانداری آذربایجان غربی توسط روابط عمومی استانداری تهیه و شهریور ۹۹ به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال شده که مورد قدردانی قرار گرفت.این گزارش بر اساس شاخص های رسانه ای و اهداف، سیاست ها و ملاحظات رسانه ای دولت تدوین شده است.

در متن تقدیر دکتر علی ربیعی خطاب به استاندار آذربایجان غربی به شرح زیر آمده است: پیرو اهداف سیاست ها و ملاحظات رسانه ای یکساله دولت که در مردادماه به دستگاه‌های اجرایی و استانداری های سراسر کشور ابلاغ گردیده و گزارش عملکردی که آن استانداری در هفته دولت سال جاری به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال نموده است آن استانداری در " ایجاد درک مشترک نسبت به شرایط روز کشور، در میان گذاشتن مشکلات با مردم، تشریح برنامه ها و دستاوردهای دولت جزو فعالترین دستگاه‌ها ارزیابی شده که لازم است از جنابعالی مدیران و روابط عمومی آن استانداری تشکر و قدردانی نمایم.

@Farmandaribukan1