جلسه بررسی وضعیت عرضه و تقاضای سیمان

جلسه بررسی وضعیت عرضه و تقاضای سیمان
برگزاری جلسه بررسی وضعیت عرضه و تقاضای سیمان در سطح شهرستان بوکان با حضور «براخاصی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بوکان، رییس و معاون اداره صمت و مدیرعامل و مدیر فروش کارخانه سیمان کاوان بوکان

🗓 یک‌شنبه؛ (۱۴۰۰/۰۱/۱۵)

برگزاری جلسه بررسی وضعیت عرضه و تقاضای سیمان در سطح شهرستان بوکان با حضور «براخاصی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بوکان، رییس و معاون اداره صمت و مدیرعامل و مدیر فروش کارخانه سیمان کاوان بوکان
 
در این جلسه که در محل کارخانه سیمان کاوان بوکان برگزار گردید مقرر شد روزانه ۱۵۰ تن سیمان به سهمیه شهرستان اضافه گردد.

#سیمان

@Farmandaribukan1