🔵 برگزاری جلسه خرید گندم شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸

🔵 برگزاری جلسه خرید گندم شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸
🔵 برگزاری جلسه خرید گندم شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸ ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه خرید گندم شهرستان بوکان روز شنبه مورخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ با ریاست " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور مدیریت جهاد کشاورزی، روسای ادارات تعاون روستایی، غله و مسئولین مربوطه در محل سالن اجلاس فرمانداری برگزار گردید.

🔵 برگزاری جلسه خرید گندم شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸ ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه خرید گندم شهرستان بوکان روز شنبه مورخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ با ریاست " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور مدیریت جهاد کشاورزی، روسای ادارات تعاون روستایی، غله و مسئولین مربوطه در محل سالن اجلاس فرمانداری برگزار گردید. 🔸در این جلسه راهکارهای لازم در راستای تسهیل خرید گندم کشاورزان شهرستان بوکان از طریق کلیه نهادهای متولی بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید. ✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan