اهدای خون

اهدای خون
اهدای خون، اهدای زندگی

🌹 اهدای خون، اهدای زندگی

معاون کل وزارت بهداشت:
🔸 اعمال جراحی در بیمارستان‌ها آغاز شده و احتیاج به خون داریم.
🔸 از مردم می‌خواهیم اهدای خون به خصوص در ماه رمضان را در نظر داشته باشند.
🔸 از بیماران کرونایی خصوصا آن دسته از بیمارانی که بیماری سبک داشتند می‌خواهیم که بعد از اتمام بیماری و دوره بهبود، از اهدای پلاسما مضایقه نکنند.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»