اطلاعیه

تردد مسافر از گمرکات پیرانشهر و سردشت از ساعت ۱۴ روز یکشنبه سوم اسفندماه حداقل به مدت دو هفته از سمت عراق به ایران ممنوع خواهد بود

تردد مسافر از گمرکات پیرانشهر و سردشت از ساعت ۱۴ روز یکشنبه سوم اسفندماه حداقل به مدت دو هفته از سمت عراق به ایران ممنوع خواهد بود

⭕️ #اطلاعیه_شماره_۱۹

باتوجه به نارنجی بودن وضعیت هفت شهرستان آذربایجان غربی و احتمال تغییر رنگ به وضعیت قرمز به دلیل سیرصعودی ابتلا به کرونا و نیز به منظور پیشگیری از ورود ویروس کرونای انگلیسی از مرزهای عراق ،تردد مسافر از گمرکات پیرانشهر و سردشت از ساعت ۱۴ روز یکشنبه سوم اسفندماه حداقل به مدت دو هفته از سمت عراق به ایران ممنوع خواهد بود. رانندگان وسایط نقلیه باری نیز به شرط داشتن برگه آزمایش ایرانی مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اجازه ورود به کشور را خواهند داشت.

کمیته امنیتی،اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا در آذربایجان غربی

۲ اسفند ۱۳۹۹

@Farmandaribukan1