مجلس یازدهم افتتاح شد

مجلس یازدهم افتتاح شد
رئیس جمهور: دولت و مجلس در بسیاری از زمینه ها می‌توانند همکاری کنند.

🔸 رئیس جمهور: دولت و مجلس در بسیاری از زمینه ها می‌توانند همکاری کنند.

▫️روحانی: در مجلس شورای اسلامی از آغاز بزرگان بر چنین صندلی های نشستند و ادای وظیفه کردند.

▫️هم دوران دولت ۴ سال و کوتاه است و هم مجلس، اما با همکاری دولت و مجلس می‌توانیم یادگاری دائم و ماندگار برای دهه ها و حتی قرن ها برای مردم به یادگار بگذاریم و آن یادگار بزرگ قانون متقن، صحیح و کارآمد است.

▫️مجلس ها آمدند و رفتند اما قوانین مدنی برای دهه و بیش از یک قرن به عنوان محکم ترین قانون هنوز هم جای افتخار برای ایران و قانونگذاری ایران است.

▫️دولت و مجلس در بسیاری از زمینه ها می‌توانند همکاری کنند اما بهترین همکاری لایحه ای است که از سمت دولت ارائه و در مجلس تصویب شود.

▫️ما مجلس را از دیدگاه قانون اساسی در برابر کل ملت ایران مسئول می‌دانیم و اگر همه فکرها برای منافع ملی، امنیت، مصالح ملی و هویت ملی باشد و مسائل عمومی را بر مسائل حزبی، جناحی و حوزه انتخابیه ترجیح دهیم

▫️مجلس خانه ملت و از آن ملت ایران است.

🔸«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»