وضعیت کرونایی

وضعیت کرونایی
سه شهرستان در کشور قرمز رنگ باقی ماندند

📸 سه شهرستان در کشور قرمز رنگ باقی ماندند

🔹آخرین آمار شهرستان‌ها بر حسب رنگ‌بندی:
🔴 قرمز ۳
🟠 نارنجی ۲۶۲
🟡 زرد ۱۸۳
🔵 آبی صفر

@Farmandaribukan1