بازدید

🗓 یک‌شنبه؛ (۱۴۰۰/۰۴/۲۷)

بازدید «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان به همراه رییس مرکز بهداشت شهرستان از مراکز واکسیناسیون شهرستان بوکان

#گزارش_تصویری
#بازدید

@Farmandaribukan1