🔹«بازدید سرپرست فرمانداری از کارگاه تولید البسه یکبار مصرف بیمارستانی»

🔹«بازدید سرپرست فرمانداری از کارگاه تولید البسه یکبار مصرف بیمارستانی»

🔹«بازدید سرپرست فرمانداری از کارگاه تولید البسه یکبار مصرف بیمارستانی»

🔹«بازدید سرپرست فرمانداری از کارگاه تولید البسه یکبار مصرف بیمارستانی»

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، «خسروپور» سرپرست فرمانداری به همراه روسای شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان شهیدقلی‌پور شهرستان بوکان از کارگاه تولید انواع البسه یکبار مصرف بیمارستانی در روز دوشنبه، مورخ ۱۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ بازدید بعمل آورند.

🔸 شایان ذکر است انواع البسه یکبار مصرف و پارچه‌ایی بیمار، همراه بیمار، اتاق عمل، زایمان، کلاه و ماسک و مراکز ام.آر.آی در این کارگاه تولید می‌گردد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»