بازدید از نحوه برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان بوکان

بازدید از نحوه برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان بوکان

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، از نحوه برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی با حضور امام جمعه، «خسروپور» سرپرست فرمانداری، رییس شورای اسلامی شهر بوکان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان در روز پنج شنبه، مورخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹ بازدید بعمل آمد.🔹لازم به ذکر است آزمون مدارس نمونه دولتی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در ۱۰ حوزه شهرستان برگزار گردید.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان» https://instagram.com/farmandaribukan

🌐 www.bookan-ag.ir