🔵 سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان تعیین و منصوب شد

🔵 سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان تعیین و منصوب شد
🔵 سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان تعیین و منصوب شد

🔵 سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان تعیین و منصوب شد

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان آقای لقمان خسروپور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بوکان طی حکمی از سوی محمد مهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان تعیین و منصوب شد.