ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بوکان

ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بوکان
ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بوکان

همشهریان گرامی، تکدی‌گری مساوی با نیازمندی نیست.
بیایید اجازه سواستفاده از احساسات انسان‌دوستانه خویش را به سودجویان ندهیم.

در پی درخواست مردم شریف بوکان، شماره تلفن ۱۳۷ در خصوص ساماندهی متکدیان عمل می‌نماید.

ساماندهی متکدیان امری فرهنگی و زمان‌بر بوده و هر یک از ما می تواند نقش اساسی داشته باشد.

ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بوکان

#نه_به_تکدی‌گری

@Farmandaribukan | فرمانداری بوکان