توصیه های بهداشتی

توصیه های بهداشتی
کوله‌باری از ویروس کرونا سوغات مسافران است

🔸 کوله‌باری از ویروس کرونا سوغات مسافران است، با مسافرتهای غیرضروری سلامت خود و دیگران را به خطر می‌اندازیم.

🔸 با کفش‌های آلوده‌ی خود کرونا را به خانه می‌بریم! هنگام بازگشت به خانه با کفش‌های آلوده به کرونا داخل نشویم.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»