بازدید

بازدید
بازدید از روند احداث کانال هدایت آب‌های سطحی روستای ناچیت

بازدید از روند احداث کانال هدایت آب‌های سطحی روستای ناچیت

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، روز پنج‌شنبه (۹۹/۰۸/۰۱) کارشناس عمران فرمانداری به همراه کارشناسان جهاد کشاورزی و محیط زیست از روند احداث کانال هدایت آب‌های سطحی روستای ناچیت بازدید بعمل آوردند.

🔹لازم به ذکر است در ادامه برابر گزارشات مردمی از محل دپوی غیرمجاز کود مرغی در کنارگذر بوکان بازدید و با تنظیم صورتجلسه جهت اجرای حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan