‍ 🔵 برگزاری جلسه در خصوص آماده سازی و بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی شهرستان بوکان

‍ 🔵 برگزاری جلسه در خصوص آماده سازی و بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی شهرستان بوکان
‍ 🔵 برگزاری جلسه در خصوص آماده سازی و بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه در خصوص آماده سازی و بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی بوکان و لزوم نصب و ایجاد انشعابات گاز، مخابرات، آب و فاضلاب و محوطه سازی آسفالت با ریاست " خسروپور " سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان غربی، روسای ادارات غله، آبفای شهری، گاز و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید.

‍ 🔵 برگزاری جلسه در خصوص آماده سازی و بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه در خصوص آماده سازی و بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی بوکان و لزوم نصب و ایجاد انشعابات گاز، مخابرات، آب و فاضلاب و محوطه سازی آسفالت با ریاست " خسروپور " سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان غربی، روسای ادارات غله، آبفای شهری، گاز و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید. 🔶 در این جلسه اعضای حاضر بر ضرورت افتتاح سیلوی ۷۰ هزار تنی بوکان قبل از برداشت محصول تاکید و برای هر نوع کمک اعلام آمادگی نمودند که بعد از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد. - شرکت غله و خدمات بازرگانی متعهد گردید تا قبل از فصل خرید سالجاری نسبت به اتمام کامل این پروژه و تخصیص اعتبارات لازم برای آسفالت محوطه، تکمیل تجهیزات مکانیکی، خدمات آب، برق، گاز و تلفن اقدام نماید. - ادارات خدمات رسان شهرستان متعهد گردیدند ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای خط انتقال و وصل انشعابات اقدام نمایند. - شرکت غله متعهد گردید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت مطالبات ادارات خدمات رسان به میزان ۸۰۰ میلون تومان اقدام نماید.