«میلاد پربرکت و با سعادت امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارک باد»

«میلاد پربرکت و با سعادت امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارک باد»
«میلاد پربرکت و با سعادت امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارک باد»

🌺 «میلاد پربرکت و با سعادت امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارک باد»

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»