دورهمی و تجمع در بوستانها و فضای سبز در روز طبیعت ممنوع است

دورهمی و تجمع در بوستانها و فضای سبز در روز طبیعت ممنوع است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی: بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، دورهمی و تجمع در بوستانها و فضای سبز در روز طبیعت ممنوع است.

دورهمی و تجمع در بوستانها و فضای سبز در روز طبیعت ممنوع است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی:

بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، دورهمی و تجمع در بوستانها و فضای سبز در روز طبیعت ممنوع است.

منع تردد شبانه نیز به دلیل تغییر ساعت و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۱ به ۲۲ تغییر یافت.

@Farmandaribukan1