بازدید از سالن ورزشی شهر سیمینه

بازدید از سالن ورزشی شهر سیمینه
بازدید از سالن ورزشی شهر سیمینه

🔸بازدید از سالن ورزشی شهر سیمینه، با حضور سرپرست فرمانداری، بخشدار سیمینه، اعضای شورای تامین و جمعی از مسئولین شهرستانی در روز شنبه، مورخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸.

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»