بازدید از سیلوی هفتاد هزار تنی بوکان

🗓 دوشنبه؛ (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

بازدید «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و روسای ادارات جهاد کشاورزی و غله و خدمات بازرگانی از سیلوی هفتاد هزار تنی بوکان

این بازدید با هدف بررسی مسائل و مشکلات مربوط به خرید گندم، ایجاد شرایط و سازکارهای مناسبت جهت تسهیل در خرید گندم از کشاورزان، تکریم کشاورزان و جلوگیری از خروج گندم از شهرستان صورت گرفت.

#گزارش_تصویری
#خرید_گندم
#بازدید
#سیلوی_هفتاد_هزار_تنی

@Farmandaribukan1