روز ارتش

روز ارتش
«۲۹ فروردین، روز ارتش و نیروی زمینی گرامی‌باد»

🔸 «۲۹ فروردین، روز ارتش و نیروی زمینی گرامی‌باد»

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»