بازدید از موزه مفاخر

#گزارش_تصویری

بازدید «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بوکان، رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان از پروژه ساماندهی منزل استاد حقیقی (موزه مفاخر)

▫️ منزل استاد حقیقی که هم‌اکنون در مرحله استحکام‌بخشی و تکمیل فضاهای داخلی و بیرونی قرار دارد به‌عنوان موزه مفاخر توسط میراث فرهنگی و با مشارکت شهرداری به بهره‌برداری خواهد رسید.