۵ میلیون نفر خواستار مدیریت مستقیم سهام عدالت شدند

۵ میلیون نفر خواستار مدیریت مستقیم سهام عدالت شدند
احراز هویت ۱.۵ میلیون نفر برای صدور کد بورسی

🔹 ۵ میلیون نفر خواستار مدیریت مستقیم سهام عدالت شدند/ احراز هویت ۱.۵ میلیون نفر برای صدور کد بورسی

🔸سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت با بیان این که حدود ۵ میلیون نفر تاکنون درخواست مدیریت مستقیم سهام عدالت خود را داشته اند گفت: تاکنون یک و نیم میلیون نفر برای دریافت کد بورسی فعال، احراز هویت شده اند./تسنیم

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»