فرم شماره 52 بوکان

فرم شماره 52 بوکان
آگهی اسامی نامزدها نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بوکان

🔸«آگهی اسامی نامزدها نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بوکان همراه با کد هر نامزد»

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»